70 27 50 97
70 27 50 97

Torben Wiese

Foredragsholder, vanebryder, forfatter og fiskebøjer


I en tid hvor forandringer sker i større omfang end nogensinde før, er det vigtigt at være opmærksom på sine vaner. Hvilke vaner skaber positiv vækst og hvilke sætter en stopper for den nødvendige udvikling? Torben Wiese lærer dig, hvordan du bliver opmærksom på dine vaner, ændrer dem og erstatter dem med nye, værdifulde vaner.

Bryd dine vaner med et foredrag af Torben Wiese

 
På et foredrag med Torben Wiese, der fokuserer på at bryde de trygge vaner i en konstant foranderlig virkelighed, lærer du og dine medarbejdere, hvordan I når jeres mål ved at rette fokus på jeres vaner.
 
Hvilke vaner driver din virksomhed fremad? Og hvilke er en stopklods for væksten, innovationen og salget?
 
På Torben Wieses foredrag får du værktøjer til at arbejde videre med de vaner, der rent faktisk bidrager positivt til din virksomhed – og til at skrotte dem, der blokerer for positiv forandring.
 
Ring til os på telefon 70 27 50 97 og book dit foredrag med Torben Wiese.
 

Målret et foredrag med Torben Wiese til din virksomhed

 
Hvad er aktuelt for din virksomhed lige nu? Står I over for en stor forandring, I skal indrette jer efter? Eller ønsker I selv at forandre nogle processer – men jeres vaner blokerer for nytænkning?
 
Torben Wieses foredrag bliver målrettet den situation, din virksomhed står i lige nu. Han kontakter dig selv, og sørger for, at foredraget bliver tilrettelagt ud fra din virksomhed eller afdeling og det, der er mest aktuelt for jer.
 
Det sikrer dig et foredrag, som ud over at være underholdende, inspirerende og motiverende, også giver jer et helt nyt perspektiv på virksomhedens vaner.
 
Efter foredraget har din virksomhed fået metoden til at:
  • Bryde de dårlige vaner og finde nye løsninger, som de gamle vaner har stået i vejen for
  • Få fornyet inspiration og motivation til at drive virksomheden fremad
  • Bøje fiskene. Og ja, hvad betyder det?
  Få svar på det og meget mere, og brug Torben Wieses foredrag til at sætte skub i udviklingen i din virksomhed med ny, værdifuld viden.
 

Få et energisk Torben Wiese foredrag i topklasse

 
Når du booker Torben Wiese, er du sikker på, at du og dine medarbejdere får et foredrag, der er fyldt med energi, motivation, glæde og aha-oplevelser.
 
Rust dig, dine medarbejdere og din virksomhed mod forandringer ved at lære at tackle dem – for du kan ikke undgå dem.
 


Foredrag Med Torben Wiese

 

Bryd vanen og nå dine mål

Få svar på forandringers indflydelse på jeres muligheder, hvad en vane er, hvorfor hjernen elsker vaner og hvordan I kan nå større mål ved at fokusere på vaner. Hvad er forskellen på at være forandringsparat, forandringsvillig og forandringsskabende? Vaner og vigtigheden i at tænke nyt kommer på dagsordenen på en måde der får alle med.
 

Hvis din hest er død så stå af

Hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet. Dette er de fleste enige i, men den sværeste vane at ændre, er den man ikke kender. Lær at få øje på vanerne, ændre dem og indføre nye og værdifulde vaner. Foredraget for jer der ønsker energi, motivation, værktøjer og nye tanker og viden om hvordan I skaber en vanebrydende organisation.


Bøj fisken mens den er frisk

Udtrykket er fra Tanzania og er navnet på Torben’s nyeste bestsellerbog.

“Bøj fisken” indeholder i alt 3 værdifulde hovedområder for arbejdspladsen, som vi går i dyden med i foredraget/workshoppen, nemlig at:

    Alle er i nu’et til glæde for kunder, kolleger, sig selv og familien – tænker fremad, er aktive men med reduceret stress – og øget glæde og større effektivitet som resultat
    Alle tænker som ledere – virksomheder og arbejdspladser har hverken tid, råd eller lyst til at have medarbejdere der tænker som medarbejdere – se dét, tag ansvar, tænk nyt og sæt i gang
    Alle bruger tiden på det vigtige og værdifulde, er opmærksomme og kræsne med hvad vi gør – foretager os –  på arbejdet og hjemme

I foredraget får I en fælles oplevelse af hvad der kræves i 2012 for at leve, overleve og ikke mindst vinde, i stigende konkurrence og med stadigt mere kræsne kunder og borgere.

Alle går fra mødet med motivation, glæde, følelsen af sammenhold – og en forståelse for hvad “Bøj fisken” er hos netop jer, og hvordan den fælles tankegang vil føre jer videre


Bryd vanen – vis tænder

I hårde tider og når travlheden presser på, kan vi nemt glemme den daglige glæde – og helt overse alle de mange ting vi kan fejre hver eneste dag. Glæde må være blandt de allervigtigste mål i livet – også i arbejdstiden. Større arbejdsglæde skaber større livsglæde og øger iderigdom, nytænkning og mod. Samtidigt reducerer vi stress og sygefravær – og jeres kunder vil elske jer for den glæde I spreder, for de vil helst handle med glade mennesker.

I ”Bryd vanen – vis tænder” sætter vi fokus på vigtigheden af glæde, af at gå glad til – og fra – arbejde, glædens betydning i for samarbejdet – og hvad der sker når vi viser tænderne mere. Vi får os desuden en række gode grin og ”high-fives”, og Torben’s mål er altid, at I går endnu gladere fra foredraget, end da vi startede…


Vaner og vækst

Vækst er et naturligt krav i de fleste organisationer – det være sig bl.a. på omsætning, DB, markedsandele, omkostningsreduktion og effektivitet. Men hvad hvis vi allerede ”gør alt hvad vi kan?” Hvad hvis der er skåret ind til benet, energien er nede – og hvad hvis vi ikke kan se os ud af situationen – og hvordan vi nu skal gøre tingene anderledes? I foredraget ”Vaner & vækst” ser vi med nye friske, energiske og modige øjne på forandring, effektivitet og vækst. Vi ser pludseligt nye muligheder vi ikke før kunne se, og får alle til at tage medansvar for nytænkning og vækst – hver dag – og forstå hvad netop ”min” rolle er. Alle får energi, glæde, selvtillid og opnår nærvær, sammenhold og en ekstra tro på og lyst til fremtiden.

 
Vaner og kommunikation – hvad er det du siger?

Vores kommunikation både eksternt og internt er altafgørende for vores resultater. Samtidigt er vores måde at kommunikere på blandt de mest vanestyrede områder. Fra vi bliver født udvikler vores sprog sit dramatisk til vi er omkring 20-24 år – og herefter taler vi videre på samme måde som vi gjorde den gang… Men hvad er det du siger, hvor meget lytter du – og taler du om muligheder, problemer eller løsninger? Kommunikerer vi effektivt, sender vi de rette signaler – og hører vi hvad andre siger eller lytter vi mere til os selv? Der er en grund til at vi har to ører og én mund. I ”Vaner og kommunikation” får I fælles værktøjer til at tage kommunikationen til nye positive højder, som et værdifuldt middel til at nå jeres mål såvel internt som eksternt. Det er sjovt, tankevækkende, energisk – og kan bruges med det samme.


Vaner og innovation – i hverdagen

Innovation, udvikling og nytænkning er altafgørende for om I når jeres mål – og det hvad enten I er en privat eller offentlig virksomhed. Men innovation er ikke bare nye opfindelser og teknologier – det er også at se nye måder i det daglige. Tale med en anden kollega, servicere på en mere venlig måde – eller flytte rundt eller skifte papirleverandøren ud med en anden. Det afgørende er at ALLE tænker i muligheder for at gøre ting bedre, at ALLE tænker ”hvad kan og skal jeg gøre…?” Opfindelser og produktsærkender holder ikke nær så længe som før og det er derfor nødvendigt at ideerne bobler op nedefra, for de er grundlaget for om målene nås… I Vaner & innovation er fokus at forstå vigtigheden af det nye, at alle ser det og måske også genopfinder sig selv… Velkommen til et provokerende, tankevækkende og igangsættende foredrag.


Trivsel, arbejdsglæde og vaner

Alle ved at glæde, trivsel og motivation er altafgørende for både indsatser og resultater. Men hvilke gode – og begrænsende – vaner har I omkring glæde, grin, smil og sjov? Og er vi blevet bedre til at få energi fra andre – end til selv at byde ind? Og hvad hvis vi dybest set selv er kedelige eller ligefrem mentalt er gået på pension – men bare har glemt at fortælle vores kolleger det…? Og har de, der har det sjovt, overhovedet travlt?

Med høj energi, konkrete eksempler, værktøjer, ideer – og MANGE GODE grin – får I svar på hvorfor glæden er så vigtig?, hvorfor kunden finder gejst og trivsel afgørende for at handle med jer? samt hvilke vaner der skaber arbejdsglæde, trivsel og passion?

Citater fra foredraget: ”Grib en kollega i at gøre noget rigtigt”, ”Trivsel og arbejdsglæde er jeres største konkurrenceparameter”, ”Hvad er forskellen på arbejdsglæde og livsglæde?”, ”Hvem har ansvaret for arbejdsglæden her?, ”Hvornår føler du størst arbejdsglæde, før du kommer der hen?, når du er på arbejdet? – eller er det på vej hjem…?”, ”Hvor sjov er du selv at arbejde med…?”

I får en fælles holdning til hvem der har ansvaret for den daglige glæde og motivation hos netop jer (medarbejderne), og til hvordan I gratis kan skabe daglig livsglæde i en måske økonomisk trængt virkelighed – startende lige nu. Torben bruger jeres værdier, imagemålsætning og aktuelle situation til at ramme helt i plet og give jer den ønskede effekt af foredraget.


Der er penge i vanetænkning

Skal I nå mere i år – end sidste år? Så skal I nok gøre noget end I plejer… Alle sammen. Penge er ikke alt, men omvendt er det noget de fleste bliver vurderet mest på. SÅ hvad kan vi og I gøre når der er skåret ind til benet og man egentligt bare savner sine tidligere kolleger og de gode gamle dage – og håber det her snart går over…? Løsningen ligger i at alle optræder markedsorienteret, tænker nyt, bryder vanen og forstår at netop de har ansvaret – og sætter i gang. Vi lærer med en inspirerende og energisk tilgang sammenhængen mellem image, salg, attitude, mod og handlinger – og igangsætter aktioner der rykker med det samme.


Vaner & værdier der lever

Kan kunderne kende forskel på jer og jeres konkurrenter? På de fleste moderne arbejdspladser har man et veldefineret sæt af værdier, og disse er centrale for arbejdsglæden, samarbejdet, kulturen, produktiviteten, sygefravær, antallet af ansøgere – og om kunderne har lyst til at handle hos netop jer?

Imidlertid er det vanerne der får værdierne til at leve, og det er lederne og medarbejderne der har vanerne! Sammen belyser vi ”Hvilke vaner I har i dag?”, ”Hvilke værdifulde vaner I ønsker at indføre?” samt ”Hvilke begrænsende vaner I ønsker at reducere eller helt fjerne?” og herigennem øge muligheden for at de rette værdier lever og I sammen når de opstillede mål.

I opnår en fælles indstilling til vigtigheden af at værdier ikke bare er et modeord, vigtigheden af godt samarbejde samt hvad udbyttet kan være af et endnu bedre samarbejde.  Betragter medarbejderen sine kolleger som foretrukne, som OK’ere – eller som afskrevne…? og hvordan betragter de den anden? Samt inspiration til at vurdere om vi er en ”giver” eller en ”suger” når det gælder trivsel og arbejdsglæde. Tankevækkende, inspirerende, humørfyldt og igangsættende.


Vaner og fusioner

I såvel offentlige som private virksomheder og internt i en lang række virksomheder foregår der netop nu mange fusioner, sammenlægninger og overtagelser – men alt for ofte giver sammenlægningen ikke det ønskede resultat – eller det opnås alt for sent, og fordi man parrer 2 dinosaurer er det ikke sikkert at man får en gazelle ud af det. Gamle indgroede vaner og privileger der føles gode, forhindrer os ofte i at komme i gang fra dag 1. Fælles værdier nævnes ofte i disse processer og de er også vigtige – imidlertid er det vaner – vores tanker, følelser og fysiske handlinger der faktisk får værdierne til at leve. Én gruppe der før måske føltes som lidt forskellig, vil automatisk – vanemæssigt – føler sig mere som ét stærkt team og glemme forskelligheder, når de nu møde en ”fælles ny fjende” – og ser pludselig forskellene på dem selv og den nye gruppe stærkere. Dette kaldes kognitiv dissonans, men hvad er det for vanemekanismer der træder i kraft – og hvordan vurdere og udvikle disse så sammenlægningen, fusionen eller overtagelsen går som planlagt og succesfuldt.


Bryd vanen, træd i karakter – og øg dit salg

Søren Kierkegaard har engang sagt, at livet leves forlæns men forstås baglæns. I dette foredrag sætter vi derfor fokus at forstå og få nye perspektiver på hvor du står i dit salgsjob lige nu? Hvilke metoder har du, hvilket image, og hvilke vaner har du? Skal du nå mere, skal du gøre noget andet end du plejer – og beslutningen kan tages lige nu. Vi sætter i dette energiske og medrivende foredrag fokus på de 3 elementer som skaber resultater for netop jeres salgsstyrke, nemlig flid, prioritering og kvalitet og hvilke vaner der giver dig energi, nyt mod, gennemslagskraft – og salg. Målet er at hver enkelt bliver en klippe der ikke vælter i blæsevejr.


Vaner, LEAN og Six Sigma

Vi er ikke eksperter i LEAN og Six Sigma – men det har vist sig, at det vi kan er meget interessant hvis I skal i gang med – eller er midt i – projekter hvor LEAN, Six Sigma eller lignende indgår i processen. Foredraget er udviklet sammen med bl.a. Coloplast A/S og H. Lundbeck A/S, og vi relaterer til LEAN og Six Sigma og hvad der kommer til at ske i processen. Målet er at få processerne hurtigere i gang og at holde gejst, motivation og forandringsberedskab højt, også henne i processen.


Vaner & sundhed

Der er som aldrig før fokus på sundhed og det er blevet et parameter til at tiltrække og fasthold de bedste medarbejdere samt til at højne energi og trivsel. Men sundhed er langt mere end blot en ny kantineordning og gratis frugt. Foredraget er udviklet i samarbejde med HP, Københavns Kulturforvaltning m.fl. hvor vi har været en del af deres sundhedsprocesser, hvor vi går i dybden med den mentale del af forløbet. I får igennem et energisk, tempofyldt, inspirerende og morsomt foredrag svar på bl.a. : Hvad er mental sundhed?, Hvordan sætte sig mål – og nå dem? Hvilke vaner er værdifulde og hvilke er begrænsende?, Hvordan få andre med sig?, Hvordan holde fast? og Hvad gør dig glad?
Vaner, stress og arbejdsglæde

Mellem 250.000 og 300.000 lider alvorligt af stres og det anslås at 430.000 danskere stort set har symptomer på stress hver dag. Op mod hver fjerde sygemelding skyldes stress. Det svarer til 35.000 sygemeldte hver dag og stress er et stigende folkesundhedsproblem og bliver ifølge WHO en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020. I Vaner, stress og arbejdsglæde, sætter vi positivt fokus på stress. Hvad er stress, og hvad er ikke stress? Hvorfor får vi det – og endnu vigtigere, hvordan undgår vi det – og hvem har ansvaret? Det er skønt at være på en arbejdsplads hvor de har en stresspolitik, men i sidste ende er det dit liv og du må lære at tage ansvar for det – både hjemme og på arbejdet. Vi sætter travlhed, prioritering og mål på dagsordenen, og giver en række ideer og værktøjer til at reducere stress – og ser mulighederne i at være til stede i nuet – samtidigt med at vi har travlt. Velkommen til et nærværende, involverende og intensivt foredrag.

Booking af Torben Wiese?

Kontakt StrongMind på telefon 70 27 50 97 eller udfyld formularen her på siden,for priser og uforpligtende rådgivning. Vi glæder os til at høre fra dig.
Foredragsholdere:  
Dato/tidspunkt:  
Sted:  
Kontaktperson (dit navn): *
Firma/Organisation:  
Dit telefon nr.: *
Din e-mail: *
Besked:
 
Foredragsholdere der minder om Torben Wiese
Henrik Mathiasen
Optimisme er et valg!
Book det fantastiske foredrag
Læs mere
Mikael Kamber
Vi er bedst, når vi er glade. Humoristisk foredrag fyldt med a-ha oplevelser omkring arbejdsglæde
Læs mere
Sebastian Nybo
Fantastiske foredrag om:

* High Performance Team
* Arbejdsglæde
* Forandring
* Konflikthåndtering
Læs mere
Søren Lynge
Hvad betyder dine vaner, tanker og værdier for hvordan du performer på arbejdspladsen? Hylemorsomme foredrag der gør en forskel.
Læs mere
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
© 2016 StrongMind - Foredrag til erhvervslivet | Tel: 70 27 50 97 | E-mail: kontakt@strongmind.dk