70 27 50 97
70 27 50 97

Jesper Theilgaard

Meteorolog, tidl. tv-vært, forfatter og klimaekspertVejret i Danmark har været under voldsom forandring. Vejret opfører sig ikke længere, som det gjorde engang. Med sine mere end 40 års erfaring inden for vejr og klima guider den populære tv-meteorolog sikkert tilhørerne gennem myter og fakta omkring den globale opvarmning, og hvad vi kan gøre ved den.

Der findes mange myter om klimaet og mindst lige så mange forskellige opfattelser af, hvad klimaændringer og global opvarmning er - både inden for den videnskabelige teori og baggrund, konsekvenserne af forandringerne og ikke mindst hvilke tiltag er nødvendige for at imødegå konsekvenserne. Gennem Jesper Theilgaards baggrund med vejrformidling i mere end 40 år, ser han det nu som sin fremmeste opgave at formidle viden og indsigt omkring de klimaændringer, der både har været igang og det der sker lige nu. For der skal handles nu, hvis ikke klimaændringerne skal skabe mere kaos i verden, end der allerede er.

Jesper Theilgaard er oprindeligt uddannet flyvemeteorolog og har bl.a. været den primære meteorolog på DR, hvor han var ansat mellem 2002 og 2018. Udover at være en populær tv-meteorolog og anerkendt forfatter, med utallige bøger om vejr og klima på samvittigheden, er han også en dygtig og meget efterspurgt foredragsholder grundet hans unikke indsigt i klimaet og evne til at formidle dette på en lettilgængelig og brugbar måde. I 2007 modtog han Gyldendals faglitterære pris for at "forene naturvidenskaben, myterne og kunsten". Senest har Jesper Theilgaard også modtaget CARE Prisen i 2018 for "hans ihærdige indsats for at sætte klimaet og klimaforandringer på dagsordenen – ikke kun hos politikere, men i lige så høj grad også hos danskerne."
 


Foredrag med Jesper Theilgaard


Klimaforedrag

De fleste har efterhånden fået øjnene op for, at vejret også i Danmark har været under voldsom forandring. Vejret opfører sig ikke længere, som det gjorde engang, hvilket talrige talrige oversvømmelser i de senere år vidner om. Det blev i speciel voldsom grad tydeligt tilbage i 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand. Varsel om skybrud er dog desværre nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret samtidig med, at vi i den anden ende af spektrummet også har oplevet ekstrem tørke som i sommeren 2018. Retter vi blikket mod udlandet ser vi ligeledes tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke længere naturligt kan besvares med et “ja”.

I 2013 udgav FN’s klimapanel IPCC sin 5. rapport med den på daværende tidspunkt hidtil stærkeste samling af indicier på, at en klimaændring er i gang og at mennesket er den primære direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2 indholdet i atmosfæren er på sit højeste i de seneste 400.000 år, hvilket i sig selv bør give anledning til bekymring.. overalt! Vi burde have et niveau på 280ppm (parts per million / milliontedele), men det ligger på 410ppm – altså 45% højere.

Men hvad er det, der er de bagvedliggende faktorer bag disse forandringer vi ser - og endnu vigtigere, hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn? Hvad er der sket og ikke mindst, hvad kommer der til at ske med vejret både her i Danmark og i udlandet - og hvad kan vi gøre? Spørgsmålene er mange og Jesper Theilgaard giver svar på de fleste og med sin dybe indsigt giver Jesper Theilgaard et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand, men også en fortælling om de muligheder, forandringerne giver - og hvordan den samlede verden, med udgangspunkt i klimamødet i Paris i 2015, samler sig i kampen mod risiciene ved den globale opvarmning.


Kunsten og vejret

Til alle tider har vejret været et vilkår for mennesker, uanset hvor man har bosat sig  – Foredraget “Kunsten og vejret” handler om, hvordan mennesker afspejler dette vilkår i kunsten.

Det har ikke altid været let, at lære at leve med klimaet, som vi kender det her i landet. Med stadige observationer lærte os nogle umiddelbare sammenhænge, hvilket gav anledning til flere såkaldte vejrvarsler – altså små sætninger, som beskrev vejrets udvikling på kort sigt.


Mange af disse varsler kendes også i dag, og det har jeg beskrevet i bogen: “Varsler og myter om vejret“.


Senere – især op gennem 1800-tallet – begyndte både malere og digtere at bruge vejret som inspirationskilde. I foredraget vil jeg give eksempler på både digte og malerier, hvor vejret er anvendt på fortræffelig vis, men også eksempler, hvor kunstneren har ladet fantasien få frit løb. Nogle af digtene er omsat til sange, som vi kender fra Højskolesangbogen. Hvis I ønsker det, kan vi synge nogle af sangene undervejs.

Booking af Jesper Theilgaard


Forespørg gratis og uforpligtende på priser, dato og rådgivning. Kontakt StrongMind Foredrag på:


  
70 27 50 97

eller


kontakt@strongmind.dk

Du kan også udfylde kontaktformularen her på siden. Vi glæder os til at hjælpe dig :)
Foredragsholdere:  
Dato/tidspunkt:  
Sted:  
Kontaktperson (dit navn): *
Firma/Organisation:  
Dit telefon nr.:  
Din e-mail: *
Besked:
 
StrongMind Foredrag - Vi kender foredrag | Tel: 70 27 50 97 | E-mail: kontakt@strongmind.dk