70 27 50 97
70 27 50 97

Torben Wiese

Danmarks vanebryder #1 - Bryd vanen og nå jeres mål!Torben Wiese er manden bag flere bestsellerbøger og han er en af Danmarks absolut bedste foredragsholdere.

Torben Wiese er Skandinaviens vanebryder #1 og er gentagne gange blevet valgt som en af Danmarks mest motiverende foredragsholdere og har fået næsten uhørt gode tilbagemelding på hans foredrag fra hans mere end 300.000 deltagere og tilhørere! Han er manden bag bestsellerbøgerne ”Bryd vanen og nå dine mål” og ”Bøj fisken mens den er frisk”.

Torben er uden tvivl en af Danmarks bedste foredragsholdere og med sin underholdende og energiske stil fyldt med godt humør, tryllebinder han publikum gang på gang. Han har gennem sin karriere skabt en lang række populære aktuelle foredrag, der altid tilpasses netop jeres situation, ønsker og krav, så det hele rammer helt i plet og I når jeres mål. Desuden medfølger øvelser og værktøjer, så I nemt og effektivt kan arbejde videre med tingene efterfølgende.

Nøgleordene er energi, humørfyldt, inspiration, motivation og en lille smule provokation med glimt i øjet, når man booker et foredrag med Torben Wiese, hvad enten det er internt i virksomheden eller til arrangementer, der skal knytte kunderne tættere til jer. Efter et foredrag med Torben Wiese er der altid en masse at tale om – og I bliver stensikkert udfordret i jeres måde at gøre tingene på, og hvordan I kan bryde de dårlige vaner og skabe nye gode vaner!
  

Foredrag med Torben Wiese

Bryd vanen og nå dine mål

”Det eneste konstante er forandringen”

Ordene tilhører den græske filosof Heraklit, som levede for 2500 år siden. Og det har aldrig været mere sandt – forandringerne vælter ind over os. Dette foredrag lærer jer, hvordan I som virksomhed eller organisation kan lære at følge med. En ting er nemlig sikkert: Verden kommer aldrig til at gå så langsom, som den gør i dag.

Over for forandringerne står vanerne. Din hjerne elsker vaner, fordi du kan spare på energi for hver vane du har. Vaner giver dig en følelse af tryghed. Men det der føles trygt i dag, kan ende med at blive meget utrygt i morgen. Og det der føles som om det sparer energien, kan faktisk ende med at koste meget mere energi. Fordi vi ikke kan følge med. Når alt omkring os forandres, kan det i sidste ende være meget utrygt at gøre som vi plejer. I dette foredrag sættes der fokus på, hvilke typer af vaner I har, og hvorfor I elsker dem. Hvordan forandringer påvirker jer, og hvordan I kan bruge det fremadrettet til at skabe nye konkurrencemæssige mulighedheder gennem nye vaner.
 

Trivsel, arbejdsglæde og samarbejde post corona

Vi er tilbage efter krisen men rutiner, arbejdsmetoder og muligheder er ændret og 8 ud af 10 arbejdspladser har skruet op for hjemmearbejdet. Dette medfører umiddelbart fordele for den enkelte, men hvad betyder de nye arbejdsformer for vores trivsel, kultur og sammenhold – og for medarbejderen selv? Kulturen og arbejdsmiljøet har stor betydning for, hvor længe vi bliver på arbejdspladsen, men når vi arbejder delvist på distancen udfordres kulturen og vores særlige kendetegn som arbejdsplads.
 
I dette inspirerende foredrag med Torben Wiese får I en fælles holdning til vigtigheden af kultur, stemning og sammenhold samt til, at dette også er medarbejdernes ansvar.
 
I får desuden svar på: Hvad der skaber sammenhold?
 Hvad der giver arbejdsglæde? Hvilke faldgruber skal vi passe på i det fleksible arbejdsliv? Hvordan håndtere forandringer godt og gå fra forandringsparat til forandringsskabende? Hvordan reducere stress, bruge tiden værdifuldt og udvide nærværet? Hvordan påvirker ”ensomt” arbejde os som de dybt sociale væsener vi er og hvordan kan vi kompensere for vores tid alene? - og meget, meget mere
 
Desuden får I inspiration og værktøjer til at beslutte: Hvilke vaner ønsker vi at bevare? Hvilke nye vaner ønsker vi? Hvilke begrænsende vaner ønsker vi at reducere eller helt fjerne? Hvordan får man andre med på forandringer?


I får fælles ideer og redskaber til at passe godt på hinanden, gribe hinanden i at gøre noget godt og til skabe det bedste arbejdsmiljø.

 

Sund med vilje og vanetænkning

Det går den gale vej med danskernes sundhed både privat og i arbejdstiden. Stress, overvægt og søvnproblemer er stigende og det mentale helbred er faldende. Dette har, ud over de personlige omkostninger, også stor indflydelse på den energi den enkelte bidrager med på arbejdspladsen ligesom sygefravær, iderigdom og motivationen påvirkes. Som arbejdsplads bør vi spørge os selv, hvordan vi medvirker til mental og fysisk sundhed i arbejdstiden, og se på de muligheder der ligger i hver dag at sende medarbejderne sundere hjem end da de kom om morgenen?
 
I dette inspirerende foredrag med Torben Wiese opnår I en fælles holdning til værdien af, at være mentalt og fysisk sund, til hvordan I kan få sundheden ind i hverdagen og måske gentænke hvad sundhed er hos den enkelte og hos jer.
 
I får desuden svar på: Hvad er mental sundhed? Kan man sætte mål for glæde? Hvordan på én gang reducere stress og øge nærværet? Hvordan spiser vi hinanden sundere? Hvad er de tre områder for sundhed? Hvordan sætter man sig sundhedsmål – og når dem? Hvad viser den nyeste sundhedsforskning? Hvilke raskhedsfaktorer kan vi påvirke? Hvor mange skavank fri år ønsker vi? Hvad har behovsudsættelse, impulskontrol og målfokusering med sundhed at gøre – og hvor sidder viljen? Hvordan bliver du en sundere kollega? Hvornår er vaner sunde eller usunde? Hvordan bryder man vanen – personligt og sammen?- og meget, meget mere
 
Desuden får I inspiration og værktøjer til at beslutte: Hvilke sunde vaner ønsker vi at bevare? Hvilke nye vaner ønsker vi at indføre? Hvilke begrænsende vaner ønsker vi at reducere eller helt fjerne? Hvordan får man andre med på forandringer? 

I får fælles ideer og redskaber til at passe godt på hinanden, påvirke jeres sundhedsimage og til at skabe det sundeste arbejdsmiljø.


Hvis din hest er død så stå af

Hvis noget ikke virker, så gør noget andet. Dette er de fleste enige i, men mange ved egentligt ikke hvad det er de skal gøre i stedet for. Den vane der er sværest at ændre, er den vane du endnu ikke kender. Foredraget sætter fokus på, hvordan I får øje på vanerne - også dem I ikke er klar, at I har! Hvordan ændrer man disse vaner og indfører nye værdiskabende vaner, der sikrer, at I kan nå mere end sidste år.
 

Bøj fisken mens den er frisk

Ordsproget ”Bøj fisken mens den er frisk” stammer fra Tanzania og betyder ”at være tilstede i nuet”. Det spring der eksisterer mellem fortid og fremtid, er en lille sprække vi kalder nuet. Og når vi formår at være tilstede i det nu, er der en sammenhæng mellem vores følelser og tanker. Når du er tilstede i nuet er du mere effektiv, du er mindre stresset og du har en større arbejdsglæde. Foredraget sætter fokus på at skabe en fælles oplevelse af, hvad der kræves for at overleve og ikke mindst vinde, i en tid med konstant stigende konkurrence. Ved at lære at blive bedre til at være tilstede i nuet, vil I også lære hvordan I bliver bedre til at fokusere på hvad det er dine kunder, dine kollegaer og ikke mindst, hvad du selv har brug for.
 

Trivsels, arbejdsglæde og vaner

Glade medarbejdere er altafgørende - både for indsatsen og resultatet. Arbejdsglæden og medarbejderens trivsel er faktisk jeres største konkurrenceparameter. Glade medarbejdere har mere selvtillid, får flere gode ideer, har færre sygedage og lægger med glæde en stor indsats på arbejdspladsen. Det er noget der mærkes på bundlinjen. Torben Wiese bruger jeres egne værdier, imagemålsætning og aktuelle situation til at give jer den ønskede effekt af foredraget med fokus på trivsel og vaner.
 

Giv værdierne et vanetjek

På de fleste moderne arbejdspladser har man i dag et sæt veldefinerede værdier. Det er imidlertid ikke nok at have værdier, hvis de ikke er implementeret i hverdagen. Derfor er det vigtigt med vaner der dagligt inddrager værdierne og så at sige får dem til at leve. Foredraget sætter fokus på, hvordan I kan skille jer ud med jeres værdier, tiltrække de bedste medarbejdere og kolleger og ikke mindst ud fra jeres værdisæt giver kunderne lyst til at handle med jer igennem værdifulde vaner.
 

Vaner spiser strategi til morgenmad

Op mod 90% af alle strategier bliver ikke ført ud i livet – på grund af gamle vaner. Men hvis strategien er rigtig og den skal føres ud i livet, er det de værdifulde vaner der hjælper jer til succes. Har I en strategi i kommunen, teamet, afdelingen eller firmaet kender du sikkert til, at de gode intentioner og planer ikke nås – igen…

Der er tre grupper af vaner – tanker, følelser og fysiske. De har alle tre en afgørende indflydelse på, hvordan du og din organisation opfatter den nye strategi og hvordan du handler – eller ikke handler. I et meget inspirerende foredrag giver Torben Wiese jer fælles forståelse og øger jeres motivation for strategier, så de rent faktisk bliver ført ud i livet med basis i afdækkelsen af, hvilke vaner der er værdifulde for jer – og hvilke der er begrænsende.

 

Vaner og sundhed

Hvis vi vil blive sundere, er det ikke nok at ændre de fysiske rammer. Det er i høj grad lige så vigtigt at have de mentale og følelsesmæssige vaner med, ellers kan det blive svært at komme i mål. Derfor kan det være godt med en formular på et vane-manuskript, når man skal ind og ændre på vaner der har med sundhed at gøre, fordi mange af de beslutninger vi tager omkring sundhed, oftest er bundet op på vores følelser. Foredraget sætter fokus på sunde, tankemæssige vanemønstre, hvad vaner betyder for sundheden, og hvordan I bryder med vaner, der ikke er gode for jeres sundhed.
 

Disruption, forandringer og vaner

7 hemmeligheder afgør, om I får succes med disruption og forstyrrelser og undgår den paranoide organisation. Konsulenternes nuværende modeord, som mange hader og få forstår, er disruption. Disruption betyder “forstyrrelse” og i øjeblikket er der meget fokus på den elektroniske forstyrrelse. Men disruption hos jeg kan lige så godt være at smile til kunderne (igen), droppe den automatiske telefonsluse og at gribe en kollega i at gøre noget rigtigt. Forandring er en af tidens største udfordringer – for virksomheder, teams, ledere og medarbejdere. Hvordan bliver vi forandringsparate og endda forandringsskabende? Hvordan holder vi tempo og undgår at hvile for meget i de kendte og trygge vaner og derved blive langsomme? Torben Wiese løfter sløret for de 7 hemmeligheder i dette medrivende foredrag.
 

Kendskab giver venskab

Hvem giver du ansvaret for din arbejdsglæde? Og er du en glædes-yder – eller en glædes-nyder? Ideelt set er vi begge ting. Men i en travl hverdag med kolleger der også er travle, kan det være svært at huske at fejre. Desuden er alle kolleger ikke altid “foretrukne”, og dette påvirker også både motivation, energi, lyst og mod. I foredraget sætter vi fokus på samabejdsvaner, på hvordan du opfatter andre – og på hvordan de måske opfatter dig. I går gladere fra foredraget, end da I kom, og med en fælles erklæring på at alle vil gribe hinanden i at gøre noget rigtigt.
 

Jeg vil gerne tale med din chef, tak!

Når alle kan levere det samme produkt og til samme priser, hvem skal kunden så vælge? Den gode, ensartede og tilstrækkelige service er altafgørende for, om netop I vinder kampen om kunderne. Men hvad er service og hvad er god service? – og hvordan ydes god service selv sidst på dagen efter en lang dag med masser af opkald og møder? Er vi ikke fokuserede kommer er der risiko for, at vi ekspederer kunderne i stedet for at betjene dem, hvilket kunden mærker med det samme. Hvilke vaner giver god service og hvilke vaner er dårlig service – hos netop jer? I opnår en fælles holdning, nye værktøjer og de rette vaner til at tiltrække og bevare kunderne – og uden at det koster ekstra.  Service er afgørende for, hvor kunderne handler. Få nye kunder og bevar de gamle med fælles gode servicevaner.
 

Forandringsdygtig 3.0?

Mange organisationer mærker efter vedvarende ændringer forandringstræghed og måske endda forandringsresistens. Hermed trues kulturen og væksten og sætninger som: “Vi er jo ikke en gang færdige med den anden ændring endnu…” kan være et vigtigt signal om, at noget bør undersøges og måske endda ændres. Foredraget er til jer, der har arbejdet med forandringer et stykke tid, og nu vil videre og se på mulighederne i disruption, egne forstyrrelser og at gå fra forandring til forvandling.
 

Du er hermed udnævnt til chef for forandringer

I mange år har ledere fortalt medarbejderne, at de skal være forandringsparate – og i lang tid har det været tilstrækkeligt. Altså at være parat – klar, stand-by, åben – når ledelsen kom med nye forandringer, krav og ændringer. Det er dog slet ikke nok længere, hvis I skal vinde på grund af forandringer – mere end på trods af forandringer. Forandringsledelse er den nye ledelsesstil, men mange medarbejdere er “opdraget” under en anden ledelsesstil, hvor det var trygt og sikkert at være “parat”. Det vi skal lære nu er at finde ægte tryghed i noget, der måske føles utrygt, men som i en forandrende verden faktisk er ægte tryghed.

Booking af Torben Wiese


Forespørg gratis og uforpligtende på priser, dato og rådgivning. Kontakt StrongMind Foredrag på:


  
70 27 50 97

eller


kontakt@strongmind.dk

Du kan også udfylde kontaktformularen her på siden. Vi glæder os til at hjælpe dig :)
Foredragsholdere:  
Dato/tidspunkt:  
Sted:  
Kontaktperson (dit navn): *
Firma/Organisation:  
Dit telefon nr.:  
Din e-mail: *
Besked:
 
StrongMind Foredrag - Vi kender foredrag | Tel: 70 27 50 97 | E-mail: kontakt@strongmind.dk